Kroerveien

Her har vi satt opp en Ullern tomannbolig utvendig. En smart og moderne tomannsbolig med enkle former som gir funkispreg. Byggestart medio september 2019, ferdig i starten av november 2019.